Gdańsk wspiera osoby dotknięte przemocą domową. Od 3 miesięcy funkcjonuje całodobowy numer alarmowy, pod którym można zgłaszać niepokojące i niepożądane wydarzenia:  797 909 112.

Więcej informacji.