DYREKTOR - mgr inż. Andrzej Butowski

WICEDYREKTOR - mgr Agata Mondygrał - Piaszczyńska

WICEDYREKTOR - mgr inż. Weronika Lewandowska

KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO - mgr inż. Andrzej Rejniak

KIEROWNIK ADMINISTRACYJNY - Danuta Jędrzejewska