Uczniowie wszystkich klas technikum zgodnie z programami nauczania odbywają praktyki zawodowe. Zajęcia odbywają się w zakładach produkcyjnych, remontowych i firmach usługowych na wydziałach produkcyjnych zgodnie z kierunkiem kształcenia.
Uczniowie mają możliwość wskazania kierownikowi szkolenia praktycznego zakładu, w którym chcieliby odbyć praktyki zawodowe. Szkoła przygotowuje odpowiednie dokumenty i uczeń zostaje skierowany do wybranego przez siebie zakładu.

Harmonogram praktyk zawodowych w roku szkolnym 2019/2020

Klasa III at  -   15.02 – 12.03.2021

Klasa III bt  -    15.03 – 16.04.2021

Klasa III cft  -    04.05 – 31.05.2021

Klasa III dt  -     12.04 – 07.05.2021

Klasa II dt  -      17.05 – 11.06.2021

 

Program realizacji przedmiotów w kształceniu zawodowym praktycznym dla uczniów Technikum nr 18 w roku szkolnym  2019/2020


Zawód: Technik budownictwa okrętowego 311910 i Technik budowy jednostek pływających 311942

Program zajęć praktycznych powstał na podstawie Programu nauczania dla zawodu Technik Budownictwa Okrętowego 311910 o strukturze przedmiotowej opracowanego przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej . Dla zawodu Technik Budowy Jednostek Pływających 311942 przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.
W planie nauczania dla zawodu technik budownictwa okrętowego o strukturze przedmiotowej wyodrębniono cztery przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym: Techniki wytwarzania, Obróbka i prefabrykacja kadłuba okrętu, Montaż i remont kadłuba okrętu, Wyposażanie okrętu.
Zajęcia realizowane są w ciągu jednego dnia w tygodniu zgodnie z harmonogramem zajęć praktycznych.

Klasa IV Dt – zajęcia odbywają się w I semestrze z jednego przedmiotu w wymiarze 8 godzin w Stoczni Remontowa Shipbuilding S.A.

W planie nauczania dla zawodu technik budowy jednostek pływających o strukturze przedmiotowej wyodrębniono trzy przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym: Techniki wytwarzania, Technologia budowy kadłuba i Technologia remontu kadłuba.

Klasa I DK – zajęcia odbywają się przez cały rok szkolny z jednego  przedmiotu w wymiarze 6 godzin w Stoczni Gdańsk S.A..

Klasa II DG – zajęcia odbywają się przez cały rok szkolny z jednego  przedmiotu w wymiarze 6 godzin w Stoczni Gdańsk S.A.

Klasa II dt – zajęcia odbywają się przez cały rok szkolny z jednego  przedmiotu w wymiarze 6 godzin w Stoczni Gdańsk S.A..

Klasa III Dt – zajęcia odbywają się przez cały rok szkolny z jednego  przedmiotu w wymiarze 7 godzin w Stoczni Gdańsk S.A..

Klasa IV Dt – zajęcia odbywają się przez cały rok szkolny z jednego  przedmiotu w wymiarze 6 godzin w Stoczni Remontowa Shipbuilding S.A. (czwartek).

 

Tematy zajęć zostały opracowane w oparciu o wykaz działów programowych dla zawodu technik budownictwa okrętowego i technik budowy jednostek pływających, cele szczegółowe kształcenia w zawodzie i efekty kształcenia (co uczeń potrafi po zrealizowaniu zajęć) na okres czterech lat nauki, w których odbywają się zajęcia.

Wykaz działów programowych dla zawodu technik budowy jednostek pływających w kształceniu zawodowym praktycznym:

Klasa pierwsza

Techniki wytwarzania – sześć godzin.

Klasa druga

Technologia budowy kadłuba – siedem godzin.

Klasa trzecia 
1. Technologia remontu  kadłuba – sześć godzin.

Wykaz działów programowych dla zawodu technik budownictwa okrętowego w kształceniu zawodowym praktycznym:

Klasa czwarta
Wyposażanie kadłuba okrętu – I semestr 8 godzin.
1. Montaż i remonty urządzeń i instalacji okrętowych.