Uczniowie wszystkich klas technikum zgodnie z programami nauczania odbywają praktyki zawodowe. Zajęcia odbywają się w zakładach produkcyjnych, remontowych i firmach usługowych na wydziałach produkcyjnych zgodnie z kierunkiem kształcenia.
Uczniowie mają możliwość wskazania kierownikowi szkolenia praktycznego zakładu, w którym chcieliby odbyć praktyki zawodowe. Szkoła przygotowuje odpowiednie dokumenty i uczeń zostaje skierowany do wybranego przez siebie zakładu.

Harmonogram praktyk zawodowych w roku szkolnym 2019/2020

Klasa III At  -   18.11 – 13.12.2019

Klasa III Bt  -    16.09 – 11.10.2019

Klasa III Dt  -    02.03 – 27.03.2020

Klasa III Et  -     30.09 – 26.10.2019

Klasa II Dt  -      04.05 – 30.05.2020

 

Program realizacji przedmiotów w kształceniu zawodowym praktycznym dla uczniów Technikum nr 18 w roku szkolnym  2019/2020


Zawód: Technik budownictwa okrętowego 311910 i Technik budowy jednostek pływających 311942

Program zajęć praktycznych powstał na podstawie Programu nauczania dla zawodu Technik Budownictwa Okrętowego 311910 o strukturze przedmiotowej opracowanego przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej . Dla zawodu Technik Budowy Jednostek Pływających 311942 przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.
W planie nauczania dla zawodu technik budownictwa okrętowego o strukturze przedmiotowej wyodrębniono cztery przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym: Techniki wytwarzania, Obróbka i prefabrykacja kadłuba okrętu, Montaż i remont kadłuba okrętu, Wyposażanie okrętu.
Zajęcia realizowane są w ciągu jednego dnia w tygodniu zgodnie z harmonogramem zajęć praktycznych.

Klasa IV Dt – zajęcia odbywają się w I semestrze z jednego przedmiotu w wymiarze 8 godzin w Stoczni Remontowa Shipbuilding S.A. (piątek)

W planie nauczania dla zawodu technik budowy jednostek pływających o strukturze przedmiotowej wyodrębniono trzy przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym: Techniki wytwarzania, Technologia budowy kadłuba i Technologia remontu kadłuba.

Klasa I DG – zajęcia odbywają się przez cały rok szkolny z jednego  przedmiotu w wymiarze 6 godzin w Stoczni Gdańsk S.A. (poniedziałek).

Klasa I dt – zajęcia odbywają się przez cały rok szkolny z jednego  przedmiotu w wymiarze 6 godzin w Stoczni Gdańsk S.A. (środa).

Klasa II Dt – zajęcia odbywają się przez cały rok szkolny z jednego  przedmiotu w wymiarze 7 godzin w Stoczni Gdańsk S.A. (wtorek).

Klasa III Dt – zajęcia odbywają się przez cały rok szkolny z jednego  przedmiotu w wymiarze 6 godzin w Stoczni Remontowa Shipbuilding S.A. (czwartek).

 

Tematy zajęć zostały opracowane w oparciu o wykaz działów programowych dla zawodu technik budownictwa okrętowego i technik budowy jednostek pływających, cele szczegółowe kształcenia w zawodzie i efekty kształcenia (co uczeń potrafi po zrealizowaniu zajęć) na okres czterech lat nauki, w których odbywają się zajęcia.

Wykaz działów programowych dla zawodu technik budowy jednostek pływających w kształceniu zawodowym praktycznym:

Klasa pierwsza

Techniki wytwarzania – sześć godzin.

Klasa druga

Technologia budowy kadłuba – siedem godzin.

Klasa trzecia 
1. Technologia remontu  kadłuba – sześć godzin.

Wykaz działów programowych dla zawodu technik budownictwa okrętowego w kształceniu zawodowym praktycznym:

Klasa czwarta
Wyposażanie kadłuba okrętu – I semestr 8 godzin.
1. Montaż i remonty urządzeń i instalacji okrętowych.