Informujemy, że lista kandydatów zakwalifikowanych będzie  wywieszona w szkole  12 lipca o godzinie 13.00 i przypominamy że osoby zakwalifikowane zobowiązane są dostarczyć oryginał świadectwa oraz oryginał wyników egzaminu ósmoklasisty, co jest poświadczeniem woli nauki w szkole.

Prosimy o złożenie tych dokumentów w dniach: 15 - 18 lipca 2024r.

Przypominamy, że wyniki można również sprawdzić w profilu kandydata w systemie naborowym - w dniu dzisiejszym od godziny 13.00