LIPIEC – WRZESIEŃ 2022

05.07.2022

 

Data wydania świadectw dojrzałości i aneksów do świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego przeprowadzanego w maju i w czerwcu 2022 wystawionych przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne

23.08.2022

Poprawkowy egzamin maturalny

31.08.2022

Termin ogłoszenia i przekazania szkołom wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec – lipiec 2022

9.09.2022

Data wydania świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego przeprowadzanego w sierpniu 2022 wystawionych przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne

 

Szczegółowy terminarz egzaminów maturalnych i potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

oraz informacje o wszystkich procedurach obowiązujących na egzaminach można znaleźć

na stronach internetowych: www.oke.gda.pl oraz www.cke.gov.pl