LISTOPAD

 

1.11.2023

(środa)

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – Wszystkich Świętych

 

2-3.11.2023

(czwartek-piątek)

Dni wolne od zajęć dydaktycznych – dni dyrektorskie

 

10.11.2023

 (piątek)

Uroczystości szkolne z okazji Święta Niepodległości. 

 

11.11.2023

 (sobota)

Święto Niepodległości – Udział w Paradzie Niepodległości

 

 

GRUDZIEŃ

 

1.12.2023

(piątek)

Wystawienie propozycji ocen śródrocznych w klasach maturalnych GPE.

 

6-8.12.2023

Próbna matura CKE

 

8.12.2023

 (piątek)

W klasach maturalnych przekazanie rodzicom i uczniom informacji dotyczących egzaminów zawodowych

 

15.12.2023

(piątek)

Ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych w klasach maturalnych

 

18.12.2023

(poniedziałek)

Początek II śródrocza dla klas maturalnych

 

18.12.2023

(poniedziałek)

Złożenie sprawozdań  śródrocznych klas maturalnych

900

19.12.2023

(wtorek)

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna dla klas maturalnych i ogólnoszkolne spotkanie konsultacyjne dla rodziców (16:00-17:00)

 

22.12.2023

(piątek)

Szkolne i klasowe spotkania świąteczne.

 

25-31.12.2023

 

Zimowa przerwa świąteczna

 

 

STYCZEŃ

 

09-20.01.2024

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe wg. indywidualnego harmonogramu.  

 

05.01.2024

STUDNIÓWKA

 

5.01.2024

 (piątek)  

Wystawienie propozycji ocen śródrocznych w klasach młodszych (I-IV)

 

11.01.2024

(czwartek)

Egzamin zawodowy -część pisemna – DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

 

18.01.2024

 (czwartek)

Ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych w klasach I-IV

 

 

Złożenie sprawozdań  śródrocznych

1400

24.01.2024

(środa)

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna klas  I-IV 

 

25.01.2024

(czwartek)

Ogólnoszkolne spotkanie z rodzicami

 17.30

22.01.2024

Początek II śródrocza dla klas i I-IV

 

29.01- 11.02.2024

FERIE ZIMOWE

 

 

LUTY

 

7.02.2024

(środa)

Ostateczny termin złożenia ostatecznej deklaracji maturalnej

 

 

Rada Pedagogiczna szkoleniowa i podsumowująca śródrocze.

 

 

MARZEC

 

do 7.03.2024

Ogłoszenie szkolnego harmonogramu przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego

 

21.03.2024

(czwartek)

Dzień Techniki

 

 

Próbna matura

 

16.03-22.03.2024

Tydzień Zawodowca - Dzień otwarty szkoły  według harmonogramu

28.03-2.04.2024

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

 

31.03. 2023

Ogłoszenie wyników Egzaminu zawodowego

 

 

KWIECIEŃ

 

6.04.2024

(sobota)

Targi Szkół Ponadpodstawowych

 

5.04.2023

(piatek)

Podanie propozycji ocen końcoworocznych w klasach maturalnych

 

8.04.2024

(poniedziałek)

Konsultacyjne ogólnoszkolne zebranie z Rodzicami, a w klasach maturalnych poinformowanie o propozycji ocen końcoworocznych.

 

17.04.2024

(środa)

Ostateczny termin wystawienia ocen końcoworocznych w klasach maturalnych

 

19.04.2024

(piątek)

Złożenie podań o egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe.

900

19.04.2024

(piątek)

Złożenie sprawozdań końcoworocznych klas maturalnych.

1400

20.04.2023

(czwartek)

Ostateczny termin złożenia wniosku o zwolnienie z przedmiotów rozszerzonych w przypadku posiadania certyfikatów potwierdzających posiadanie 2 kwalifikacji zawodowych w wybranym zawodzie.

 

23.04.2024

(wtorek)

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna klas  maturalnych

 

24-25.04.2024

 

Egzaminy klasyfikacyjne

 

25.04.2024

Rada Pedagogiczna

 

26.04.2024

 (piątek)

Uroczyste zakończenie roku klas maturalnych.

 

 

MAJ

 

2.05.2024

Dni wolne od zajęć dydaktycznych -dzien dyrektorski

 

7-23.05.2024

Pisemne egzaminy maturalne

 

7,8,9.05.2024

Egzaminy maturalne – dni wolne od zajęć dydaktycznych -dni dyrektorskie

 

11-16.05.2024 oraz

20-25.05.2024

Ustne egzaminy maturalne

 

27.05.2024

(poniedziałek)

Wystawienie propozycji ocen w klasach I-IV

 

28.05.2024

(wtorek)

Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród laureatom XIX Ogólnopolskiego Konkursu "Barwy Morza"

 

31.05.2024

(piątek)

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych –– dzień dyrektorski

 

 

CZERWIEC

 

3.06.2024

(poniedziałek)

 Konsultacyjne ogólnoszkolne zebranie z rodzicami, podanie propozycji ocen końcoworocznych.

 

6.06.2024

7.06.2024

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych–egzaminy zawodowe.

 

3-19.06.2024

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe według indywidualnych harmonogramów

 

12.06.2024

(środa)

Wystawienie ocen końcoworocznych

 

do 14.06.2024

(piątek)

Złożenie podań o egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe.

900

14.06.2024

(piątek)

Złożenie sprawozdań końcoworocznych

1400

18.06.2024

(wtorek)

Rada klasyfikacyjna dla klas I-IV

 

18-20.06.2023

Egzaminy klasyfikacyjne

 

20.06.2024

(czwartek)

Rada Pedagogiczna

 

21.06.2024

(piątek)

KONIEC ROKU SZKOLNEGO dla klas młodszych

 

27.06.2024

Rada klasyfikacyjna podsumowująca rok szkolny 2023/2024 i rozliczenie dokumentacji.

 

Szczegółowy terminarz egzaminów maturalnych i potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz o procedurach obowiązujących na egzaminach można znaleźć na stronach internetowych: www.oke.gda.pl oraz www.cke.edu.pl

 

PRAKTYKI ZAWODOWE

25.09.2023-20.10.2023 klasy 4A,3DL,4E

06.11.2023-01.12.2023 klasy 4B,3KE,4L

19.02.2024-15.03.2024 klasy 4DK,3A,3B

 

LIPIEC – SIERPIEŃ 2024

09.07.2023

 

Data wydania świadectw dojrzałości i aneksów do świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego przeprowadzanego w maju i w czerwcu 2024 wystawionych przez OKE

do 16.07.2023

Złożenie podania o egzamin poprawkowy z jednego przedmiotu.

21.08.20234

Poprawkowy egzamin maturalny -ustny według harmonogramu

20.08.2024

Poprawkowy egzamin maturalny -pisemny 9:00

26-30.08.2023

Egzaminy poprawkowe promocyjne

29.08.2024

30.08.2024

Rady Pedagogiczne. Spotkania zespołów przedmiotowych i problemowo-zadaniowych. Przygotowanie przez nauczycieli sal i dokumentacji do pracy w nowym roku szkolnym

30.08.2024

Ogłoszenie wyników Egzaminu zawodowego

10.09.2024

Data wydania świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego przeprowadzanego w sierpniu 2023 wystawionych przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne