WRZESIEŃ

1.09.2020

(wtorek)

ROZPOCZĘCIE ROCZNYCH ZAJĘĆ dydaktyczno-wychowawczych

 

do 30.09.2020

(środa)

Termin złożenia wstępnych deklaracji wyboru przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym - klasy IV Technikum.

 

 

Zebrania z Rodzicami według ustalonych harmonogramów

 

                  

Posiedzenie Prezydium Rady Rodziców

 

PAŹDZIERNIK

5.10.2020

(poniedziałek)

DZIEŃ KRWIODASTWA w CONRADINUM

 

14.10.2020

(środa)

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

 

 

Posiedzenie Prezydium Rady Rodziców.

 

LISTOPAD

2.11.2020

(poniedziałek)

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – Dzień Zaduszny

 

10.11.2020

(wtorek)

Uroczystości szkolne z okazji Święta Niepodległości.

 

11.11.2020

(środa)

Święto Niepodległości – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

 

 

Próbna matura

 

23.11.2020

(poniedziałek)

Wystawienie propozycji ocen śródrocznych w klasach maturalnych

 

26.11.2020

(czwartek)

Ogólnoszkolne KLAS I-IV zebranie z Rodzicami

(w klasach maturalnych podanie rodzicom i uczniom propozycji ocen śródrocznych oraz spotkanie związane z egzaminami) w klasach młodszych termin może ulec zmianie ze względu na COVID-19

1730

 

Posiedzenie Prezydium Rady Rodziców.

 

GRUDZIEŃ

 

Posiedzenie Prezydium Rady Rodziców

 

11.12.2020

(piątek)

Ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych w klasach maturalnych

1400

 

14.12.2020

(poniedziałek)

Początek II śródrocza dla klas maturalnych

 

15.12.2020

(wtorek)

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna dla klas maturalnych

 

 

STYCZEŃ

1.01.2021

(piątek)

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

6.01.2021

(środa)

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych –Święto Trzech Króli

 

 8.01.2021

(piątek)

Wystawienie propozycji ocen śródrocznych w klasach młodszych (I-III)

 

11.01.2021

(poniedziałek)

Ogólnoszkolne zebranie z Rodzicami klas I-III i IV.

Klasy I-III - podanie Rodzicom i uczniom propozycji ocen śródrocznych.

Klasy maturalne - podsumowanie I śródrocza (według potrzeb)

1730

11.01.2021

(poniedziałek)

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna  model „d” - dokumentacja

 

12.01.2021

(wtorek)

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część pisemna.

Ogłoszenie wyników: 31 marca 2020

 

12.01.2021

(wtorek)

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część pisemna.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

22.01 2021

(piątek)

Ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych w klasach I-III

 

25.01.2021

(poniedziałek)

Początek II śródrocza dla klas i I-III

 

26.01.2021

(wtorek)

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna klas  I-III

 

 

Posiedzenie Prezydium Rady Rodziców.

 

styczeń/luty

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna  model „w” „wk” „dk”  wg indywidualnego harmonogramu.

 

LUTY

1- 14.02. 2021

FERIE ZIMOWE

 

 

MARZEC – WRZESIEŃ 2021

4.03.2021

Dzień Techniki 2021

31.03. 2021

Ogłoszenie wyników Egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

1.04-6.04. 2021

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

14.04. 2021

W klasach maturalnych podanie rodzicom i uczniom propozycji ocen końcowych – zebranie z rodzicami

23.04.2021

Ostateczny termin wystawienia ocen końcowych w klasach maturalnych

27.04.2021

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna dla klas maturalnych

30.04.2021

KONIEC ROKU klas programowo najwyższych

4,5,6.05.2021

Egzaminy maturalne – dni wolne od zajęć dydaktycznych

4-21.05.2021

Pisemne egzaminy maturalne

7-20.05.2021

Ustny egzamin maturalny z języka polskiego i z języka obcego nowożytnego.

28.05.2021

Termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

dla absolwentów, którzy uzyskali wykształcenie średnie 24 kwietnia 2020r.

3.06.2021

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – Boże Ciało

4.06.2021

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

21.06.2021

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna  model „d” - dokumentacja

22.06.2021

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część pisemna.

25.06.2021

KONIEC ROKU SZKOLNEGO dla klas młodszych

5.07.2021

Data wydania świadectw dojrzałości i aneksów do świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego przeprowadzanego w maju i w czerwcu 2021 wystawionych przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne

24.08.2021(wtorek)

Część pisemna egzaminu maturalnego poprawkowego godz.9:00

23-24.08.2021

Część ustna egzaminu maturalnego poprawkowego

10.09.2020

Data wydania świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego przeprowadzanego w sierpniu 2021 wystawionych przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne

Szczegółowy terminarz egzaminów maturalnych i potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz informacje o wszystkich procedurach obowiązujących na egzaminach można znaleźć na stronach internetowych: www.oke.gda.pl oraz www.cke.gov.pl

 

PRAKTYKI ZAWODOWE – II śródrocze

terminy uzależnione od sytuacji epidemiologicznej