WRZESIEŃ

 

1.09.2022

(czwartek)

ROZPOCZĘCIE ROCZNYCH ZAJĘĆ dydaktyczno-wychowawczych 

 

15.09.2022

Uroczystość oddania boiska wielofunkcyjnego i odsłonięcie tablicy im. Leona Walleranda

 

do 30.09.2022 (piątek)

Termin złożenia wstępnych e-deklaracji wyboru przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym - klasy IV Technikum. 

 

 

PAŹDZIERNIK

 

13.10.2022 (czwartek)

Odsłonięcie muralu ekologicznego na budynku Conradinum

 

14.10.2022

 (piątek)

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

 

Wybory Samorządu Szkolnego

 

25.10.2022

 (wtorek)

XI DZIEŃ KRWIODASTWA w CONRADINUM

 

31.10.2022

(poniedziałek)

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

 

LISTOPAD

 

1.11.2022

(wtorek)

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – Wszystkich Świętych

 

2.11.2022

 (środa)

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

10.11.2022 (czwartek)

Uroczystości szkolne z okazji Święta Niepodległości. 

 

11.11.2022

 (piątek)

Święto Niepodległości – dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

 

29.11.2022

 (wtorek)

DZIEŃ PIERWSZOKLASISTY

 

23-25.11.2022

Skills Poland- krajowe zawody umiejętności branżowych

 

25.11.2022

(piątek)

Wystawienie propozycji ocen śródrocznych w klasach maturalnych GPE

 

 

GRUDZIEŃ

 

1.12.2022

 (czwartek)

Ogólnoszkolne KLAS I-IV zebranie z Rodzicami 

(w klasach maturalnych podanie rodzicom i uczniom propozycji ocen śródrocznych oraz przekazanie informacji dotyczących egzaminów)

1730

                 

8.12.2022

(czwartek)

Ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych w klasach maturalnych

 

13.12.2022

(wtorek)

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna dla klas maturalnych

 

19.12.2022

(poniedziałek)

Początek II śródrocza dla klas maturalnych

 

20.12.2022

 (wtorek)

Wystawienie propozycji ocen śródrocznych w klasach młodszych (I-III)

 

22.12.2022 (czwartek)

WIGILIA  SZKOLNA – szkolne i klasowe spotkania związane ze Świętami Bożego Narodzenia. 

 

23-31.12.2022

 

Zimowa przerwa świąteczna

 

 

STYCZEŃ

 

4.01.2023 (środa)

Ogólnoszkolne zebranie z Rodzicami klas I-IV.

Klasy I-III - podsumowanie I śródrocza. Przeniesione na 9 lutego 2023

1730

6.01.2023

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych –Święto Trzech Króli

 

10.01.2023 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

 

10.01-6.02.2023

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wg. indywidualnego harmonogramu.  

 

16- 29.01. 2023

FERIE ZIMOWE

 

31.01 2023

(wtorek)

Ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych w klasach I-III

 

 

LUTY

 

 

Próbna matura

 

6.02.2023

Początek II śródrocza dla klas i I-III 

 

7.02.2023

(wtorek)

Ostateczny termin złożenia ostatecznej deklaracji maturalnej

 

7.02.2023

(wtorek)

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna klas  I-III 

 

9.02.2023

(czwartek)

Przeniesione konsultacyjne ogólnoszkolne zebranie z Rodzicami klas I-IV.

 

1730

18.02.2023

STUDNIÓWKA

 

 

MARZEC

 

do 6.03.2023

Ogłoszenie szkolnego harmonogramu przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego

 

23.03.2023

(czwartek)

VIII Dzień Techniki

 

29.03.2023

(środa)

Dzień Otwarty Szkoły

 

28.03-1.04.2023

Tydzień Zawodowca

 

31.03. 2023

Ogłoszenie wyników Egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

 

 

KWIECIEŃ

 

1.04.2023

(sobota)

Targi Szkół Ponadgimnazjalnych

 

3.04.2023

(poniedziałek)

Podanie propozycji ocen końcoworocznych w klasach maturalnych i powiadomienie o zagrożeniu

 

6-11.04.2023

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

 

19.04.2023

(środa)

Dzień Zdrowia w Conradinum, Krwiobus

 

20.04.2023

(czwartek)

Ostateczny termin wystawienia ocen końcoworocznych w klasach maturalnych

 

20.04.2023

(czwartek)

Ostateczny termin złożenia wniosku o zwolnienie z przedmiotów rozszerzonych w przypadku posiadania certyfikatów potwierdzających posiadanie 2 kwalifikacji zawodowych w wybranym zawodzie.

 

20.04.2023

(czwartek)

Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród laureatom XVIII Ogólnopolskiego Konkursu "Barwy Morza"

1230

25.04.2023 (wtorek)

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna klas  maturalnych

 

 25.04.2023

 (wtorek)

Konsultacyjne ogólnoszkolne zebranie z Rodzicami.

 

1630-1730

28.04.2023

 (piątek)

Uroczyste zakończenie roku klas maturalnych.

 

 

MAJ

 

1.-3.05.2023

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

 

4-23.05.2023

Pisemne egzaminy maturalne

 

4,5,8.05.2023

Egzaminy maturalne – dni wolne od zajęć dydaktycznych

 

10-23.05.2023

Ustne egzaminy maturalne

 

23.05.2023

(wtorek)

Wystawienie propozycji ocen w klasach I-IV

1400

25.05.2023

(czwartek)

Ogólnoszkolne zebranie z rodzicami, podanie propozycji ocen końcoworocznych.

 

08.05-02.06.2023

Praktyka zawodowa klas IIIA, IIIB

 

 

CZERWIEC

 

2.06.2023

5.06.2023

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych–egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

 

od 2.06.2023

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie według indywidualnych harmonogramów

 

8.06.2023

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – Boże Ciało

 

9.06.2023

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

12.06.2023

(poniedziałek)

Wystawienie ocen końcoworocznych

 

14.06.2023

(środa)

Złożenie sprawozdań końcoworocznych

1200

do 14.06.2023

Złożenie podań o egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe.

 

16.04.2023

(piątek)

Rada klasyfikacyjna dla klas I-IV

 

19-21.04.2023

Egzaminy klasyfikacyjne

 

23.06.2023

(piątek)

KONIEC ROKU SZKOLNEGO dla klas młodszych

 

 

Rada klasyfikacyjna podsumowująca rok szkolny 2022/2023 i rozliczenie dokumentacji.

 

 

 

 

LIPIEC – SIERPIEŃ 2023

07.07.2023

 

Data wydania świadectw dojrzałości i aneksów do świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego przeprowadzanego w maju i w czerwcu 2023 wystawionych przez OKE

do 14.07.2023

Złożenie podania o egzamin poprawkowy z jednego przedmiotu.

21.08.2023

Poprawkowy egzamin maturalny -ustny według harmonogramu

22.08.2023

Poprawkowy egzamin maturalny -pisemny 9:00

24-29.08.2023

Egzaminy poprawkowe promocyjne

8.09.2023

Data wydania świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego przeprowadzanego w sierpniu 2023 wystawionych przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne

Szczegółowy terminarz egzaminów maturalnych i potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz o procedurach obowiązujących na egzaminach można znaleźć na stronach internetowych: www.oke.gda.pl oraz www.cke.edu.pl

 

PRAKTYKI ZAWODOWE

12.09 - 7.10.2022 – klasy IVB, IVKL, IVE

10.10 - 04.11.2022- klasy IVM, IIIDK, IIIE

14.11- 09.12.2022- klasy IVDG, IVC, IVA

12.12-23.12.2023 – klasy 4at, 4bt, 4ct, 4et, 4ft, 4gt

06.02-03.03.2023 – III L

08.05-02.06.2023 – IIIA, IIIB