WRZESIEŃ

1.09.2020

(wtorek)

ROZPOCZĘCIE ROCZNYCH ZAJĘĆ dydaktyczno-wychowawczych

 

do 30.09.2020

(środa)

Termin złożenia wstępnych deklaracji wyboru przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym - klasy IV Technikum.

 

 

Zebrania z Rodzicami według ustalonych harmonogramów

 

                  

Posiedzenie Prezydium Rady Rodziców

 

PAŹDZIERNIK

5.10.2020

(poniedziałek)

DZIEŃ KRWIODASTWA w CONRADINUM

 

14.10.2020

(środa)

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

 

 

Posiedzenie Prezydium Rady Rodziców.

 

LISTOPAD

2.11.2020

(poniedziałek)

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – Dzień Zaduszny

 

10.11.2020

(wtorek)

Uroczystości szkolne z okazji Święta Niepodległości.

 

11.11.2020

(środa)

Święto Niepodległości – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

 

 

Próbna matura

 

23.11.2020

(poniedziałek)

Wystawienie propozycji ocen śródrocznych w klasach maturalnych

 

26.11.2020

(czwartek)

Ogólnoszkolne KLAS I-IV zebranie z Rodzicami

(w klasach maturalnych podanie rodzicom i uczniom propozycji ocen śródrocznych oraz spotkanie związane z egzaminami) w klasach młodszych termin może ulec zmianie ze względu na COVID-19

1730

 

Posiedzenie Prezydium Rady Rodziców.

 

GRUDZIEŃ

 

Posiedzenie Prezydium Rady Rodziców

 

11.12.2020

(piątek)

Ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych w klasach maturalnych

1400

 

14.12.2020

(poniedziałek)

Początek II śródrocza dla klas maturalnych

 

15.12.2020

(wtorek)

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna dla klas maturalnych

 

 

23 - 31.12.2020

Przerwa świąteczna

STYCZEŃ

1.01.2021

(piątek)

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

4- 17.01. 2021 zmiana

FERIE ZIMOWE

 

22.01.2021 zmiana

(piątek)

Wystawienie propozycji ocen śródrocznych w klasach młodszych (I-III)

 

25.01.2021 zmiana

(poniedziałek)

Ogólnoszkolne zebranie z Rodzicami klas I-III i IV.

Klasy I-III - podanie Rodzicom i uczniom propozycji ocen śródrocznych.

Klasy maturalne - podsumowanie I śródrocza (według potrzeb)

1730

11.01.2021

(poniedziałek)

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna  model „d” - dokumentacja

 

12.01.2021

(wtorek)

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część pisemna.

Ogłoszenie wyników: 31 marca 2020

 

12.01.2021

(wtorek)

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część pisemna.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

styczeń/luty

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna  model „w” „wk” „dk”  wg indywidualnego harmonogramu.

 

LUTY - MARZEC

5.02.2021 zmiana (piątek)

Ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych w klasach I-III

 

8.02.2021 zmiana

(poniedziałek)

Początek II śródrocza dla klas i I-III

 

9.02.2021 zmiana

(wtorek)

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna klas  I-III

 

4.03.2021

Dzień Techniki 2021

31.03. 2021 Ogłoszenie wyników Egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

KWIECIEŃ– WRZESIEŃ 2021

1.04-6.04. 2021 WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

14.04. 2021

W klasach maturalnych podanie rodzicom i uczniom propozycji ocen końcowych – zebranie z rodzicami

23.04.2021

Ostateczny termin wystawienia ocen końcowych w klasach maturalnych

27.04.2021

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna dla klas maturalnych, szkolenie w zakresie procedur egzaminu maturalnego

30.04.2021

KONIEC ROKU klas programowo najwyższych

4,5,6.05.2021

Egzaminy maturalne – dni wolne od zajęć dydaktycznych

7.05.2021

Zajęcia dydaktyczne online lub stacjonarne (wg wytycznych MEN –czekamy na komunikat)

4-21.05.2021

Pisemne egzaminy maturalne według harmonogramu

28.05.2021

Termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów, którzy uzyskali wykształcenie średnie 30 kwietnia 2021r.

31.05.2021

Podanie propozycji ocen końcoworocznych w klasach I-III

1-2.06.2021

Pisemne poinformowanie pełnoletnich uczniów i rodziców o wszystkich przewidywanych  ocenach końcoworocznych. Zebranie z rodzicami.

3.06.2021

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – Boże Ciało

4.06.2021

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

17.06.2021

Ostateczny termin wystawienia ocen końcowych w klasach I-III

21.06.2021

Złożenie podań o egzaminy poprawkowe, klasyfikacyjne i powtórzenie klasy. Rada klasyfikacyjna.

21.06.2021

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna  model „d” - dokumentacja

22.06.2021

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część pisemna.

25.06.2021

KONIEC ROKU SZKOLNEGO dla klas młodszych

5.07.2021

Data wydania świadectw dojrzałości i aneksów do świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego przeprowadzanego w maju i w czerwcu 2021 wystawionych przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne

24.08.2021(wtorek)

Część pisemna egzaminu maturalnego poprawkowego godz.9:00

10.09.2021

Data wydania świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego przeprowadzanego w sierpniu 2021 wystawionych przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne

 

Szczegółowy terminarz egzaminów maturalnych i potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz informacje o wszystkich procedurach obowiązujących na egzaminach można znaleźć na stronach internetowych: www.oke.gda.pl oraz www.cke.gov.pl

Praktyki zawodowe:

III dt - 12.04 - 07.05

III cft - 04.05 - 31.05,

II dt - 17.05 - 11.06