WRZESIEŃ

1.09.2022

(czwartek)

ROZPOCZĘCIE ROCZNYCH ZAJĘĆ dydaktyczno-wychowawczych

 

15.09.2022

Uroczystość oddania boiska wielofunkcyjnego i odsłonięcie tablicy im. Leona Walleranda

 

do 30.09.2022

(piątek)

Termin złożenia wstępnych e-deklaracji wyboru przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym - klasy IV Technikum.

 

PAŹDZIERNIK

13.10.2022

(czwartek)

Odsłonięcie muralu ekologicznego na budynku Conradinum

 

14.10.2022

(piątek)

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

 

Wybory Samorządu Szkolnego

 

25.10.2022

(wtorek)

XI DZIEŃ KRWIODASTWA w CONRADINUM

 

31.10.2022

(poniedziałek)

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

LISTOPAD

1.11.2022

(wtorek)

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – Wszystkich Świętych

 

2.11.2022

(środa)

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

10.11.2022

(czwartek)

Uroczystości szkolne z okazji Święta Niepodległości.

 

11.11.2022

(piątek)

Święto Niepodległości – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

 

29.11.2022

(wtorek)

DZIEŃ PIERWSZOKLASISTY

 

23-25.11.2022

Skills Poland- krajowe zawody umiejętności branżowych

 

25.11.2022

(piątek)

Wystawienie propozycji ocen śródrocznych w klasach maturalnych GPE

 

GRUDZIEŃ

1.12.2022

 (czwartek)

Ogólnoszkolne KLAS I-IV zebranie z Rodzicami

(w klasach maturalnych podanie rodzicom i uczniom propozycji ocen śródrocznych  oraz przekazanie informacji dotyczących egzaminów)

1730

 

8.12.2022

(czwartek)

Ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych w klasach maturalnych

 

13.12.2022

(wtorek)

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna dla klas maturalnych

 

19.12.2022

(poniedziałek)

Początek II śródrocza dla klas maturalnych

 

20.12.2022

(wtorek)

Wystawienie propozycji ocen śródrocznych w klasach młodszych (I-III)

 

22.12.2022

(czwartek)

WIGILIA  SZKOLNA – szkolne i klasowe spotkania związane ze Świętami Bożego Narodzenia.

 

23-31.12.2022

 

Zimowa przerwa świąteczna

 

STYCZEŃ

4.01.2023

(środa)

Ogólnoszkolne zebranie z Rodzicami klas I-IV.

Klasy I-III - podsumowanie I śródrocza. Przeniesione na 9 lutego 2023

1730

6.01.2023

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych –Święto Trzech Króli

 

10.01.2023

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

 

10.01-6.02.2023

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wg. indywidualnego harmonogramu.

 

16- 29.01. 2023

FERIE ZIMOWE

 

31.01 2023

(wtorek)

Ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych w klasach I-III

 

LUTY

 

Próbna matura

 

6.02.2023

Początek II śródrocza dla klas i I-III

 

7.02.2023

(wtorek)

Ostateczny termin złożenia ostatecznej deklaracji maturalnej

 

7.02.2023

(wtorek)

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna klas  I-III

 

9.02.2023

(czwartek)

Przeniesione konsultacyjne ogólnoszkolne zebranie z Rodzicami klas I-IV.

 

1730

18.02.2023

STUDNIÓWKA

 

 

MARZEC – WRZESIEŃ 2023

6-11.04.2023

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

do 6.03.2023

Ogłoszenie szkolnego harmonogramu przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego

03.2023

Dzień Techniki 2023; Dzień Zawodowca i Dni Otwarte Szkoły

31.03. 2023

Ogłoszenie wyników Egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

28.04.2023

KONIEC ROKU klas programowo najwyższych

1-3.05.2023

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

4,5,8.05.2023

Egzaminy maturalne – dni wolne od zajęć dydaktycznych

04-23.05.2023

Pisemne egzaminy maturalne

10-23.05.2023

Ustne egzaminy maturalne

2.06 i 5.06.2023

Dni wolne od zajęć dydaktycznych–egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

8.06.2023

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – Boże Ciało

9.06.2023

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

23.06.2023

KONIEC ROKU SZKOLNEGO dla klas młodszych

07.07.2023

 

Data wydania świadectw dojrzałości i aneksów do świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego przeprowadzanego w maju i w czerwcu 2023 wystawionych przez OKE

23.08.2023

Poprawkowy egzamin maturalny

8.09.2023

Data wydania świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego przeprowadzanego w sierpniu 2023 wystawionych przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne

 

Szczegółowy terminarz egzaminów maturalnych i potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz o procedurach obowiązujących na egzaminach można znaleźć na stronach internetowych: www.oke.gda.pl oraz www.cke.edu.pl

 

PRAKTYKI ZAWODOWE

12.09 - 7.10.2022 – klasy IVB, IVKL, IVE

10.10 - 04.11.2022- klasy IVM, IIIDK, IIIE

14.11- 09.12.2022- klasy IVDG, IVC, IVA

12.12-23.12.2023 – klasy 4at, 4bt, 4ct, 4et, 4ft, 4gt

06.02-03.03.2023 – III L

08.05-02.06.2023 – IIIA, IIIB