WRZESIEŃ

2.09.2019 (poniedziałek)

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROCZNYCH ZAJĘĆ dydaktyczno-wychowawczych

900

 

11.09.2019 (środa)

Ogólnoszkolne zebranie z Rodzicami

1730

11.09.2019 (środa)

Posiedzenie Prezydium Rady Rodziców

 

16.09 – 11.10. 2019

Praktyka zawodowa klasy 3BT

 

27.09.2019 (piątek)

Święto Szkoły i Zjazd Absolwentów z okazji 225-lecia – Ślubowanie klas pierwszych

od 900

do 30.09.2019 (poniedziałek)

Termin złożenia wstępnych deklaracji wyboru przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym - klasy IV Technikum.

 

30.09 – 26.10. 2019

Praktyka zawodowa klasy 3ET

 

PAŹDZIERNIK

3.10.2019 (czwartek)

DZIEŃ KRWIODASTWA w CONRADINUM

 

14.10.2019 (poniedziałek)

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

 

 

Posiedzenie Prezydium Rady Rodziców.

 

LISTOPAD

1.11.2019 (piątek)

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – Wszystkich Świętych

 

8.11.2019 (piątek)

Uroczystości szkolne z okazji Święta Niepodległości.

 

11.11.2019 (poniedziałek)

Święto Niepodległości – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Parada Niepodległości

 

18.11–13.12.2019

Praktyka zawodowa klasy 3AT

 

 

Próbna matura

 

25.11.2019 (poniedziałek)

Wystawienie propozycji ocen śródrocznych w klasach maturalnych

 

28.11.2019 (czwartek)

Ogólnoszkolne KLAS I-IV zebranie z Rodzicami

(w klasach maturalnych podanie rodzicom i uczniom propozycji ocen śródrocznych oraz spotkanie związane z egzaminami)

1730

 

Posiedzenie Prezydium Rady Rodziców.

 

GRUDZIEŃ

 

Posiedzenie Prezydium Rady Rodziców

 

13.12.2018 (piątek)

Ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych w klasach maturalnych

1400

 

16.12.2019 (poniedziałek)

Początek II śródrocza dla klas maturalnych

 

17.12.2019 (wtorek)

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna dla klas maturalnych

 

 20.12.2019 (piątek)

Wystawienie propozycji ocen śródrocznych w klasach młodszych (I-III)

 

20.12.2019 (piątek)

WIGILIA  SZKOLNA – szkolne i klasowe spotkania związane ze Świętami Bożego Narodzenia.

 

STYCZEŃ

01.01.2020 (środa)

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

02-03.01.2020

(czwartek, piątek)

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

 

6.01.2020 (poniedziałek)

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych –Święto Trzech Króli

 

09.01.2020 (czwartek)

Ogólnoszkolne zebranie z Rodzicami klas I-IV.

Klasy I-III - podanie Rodzicom i uczniom propozycji ocen śródrocznych.

Klasy maturalne - podsumowanie I śródrocza

1730

09.01.2020 (czwartek)

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna  model „d” - dokumentacja

 

10.01.2020 (piątek)

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część pisemna.

Ogłoszenie wyników: 20 marca 2020

 

11.01-15.02.2020

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna  model „w” „wk” „dk”  wg indywidualnego harmonogramu.

 

13- 26.01. 2020

FERIE ZIMOWE

 

LUTY

01.02 2020 (sobota)

STUDNIÓWKA SOiT „CONRADINUM”

 

07.02 2020 (piątek)

Ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych w klasach I-III

 

11.02.2020 (wtorek)

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna klas  I-III

 

 

Posiedzenie Prezydium Rady Rodziców

 

10.02.2020 (poniedziałek)

Początek II śródrocza dla klas i I-III

 

13.02.2020 (czwartek)

Ogólnoszkolne  spotkanie z Rodzicami .

1730

 

MARZEC – WRZESIEŃ 2020

9.04-14.04. 2020

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

5.03.2020

Dzień Techniki 2020

20.03. 2020

Ogłoszenie wyników Egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

24.04.2020

KONIEC ROKU klas programowo najwyższych

11.06.2020

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – Boże Ciało

12.06.2020

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

4,5,6.05.2020

Egzaminy maturalne – dni wolne od zajęć dydaktycznych

04-21.05.2020

Pisemne egzaminy maturalne

7-22.05.2020

Ustny egzamin maturalny z j.polskiego

4-22.05.2020

Ustny egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego

22.05.2020

Termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

dla absolwentów, którzy uzyskali wykształcenie średnie 24 kwietnia 2020r.

26.06.2020

KONIEC ROKU SZKOLNEGO dla klas młodszych

03.07.2020

 

Data wydania świadectw dojrzałości i aneksów do świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego przeprowadzanego w maju i w czerwcu 2019 wystawionych przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne

11.09.2020

Data wydania świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego przeprowadzanego w sierpniu 2020 wystawionych przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne

Szczegółowy terminarz egzaminów maturalnych i potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz informacje o wszystkich procedurach obowiązujących na egzaminach można znaleźć na stronach internetowych: www.oke.gda.pl oraz www.cke.gov.pl

PRAKTYKI ZAWODOWE

   Klasa 3 At         18.11 – 13.12.2019

  Klasa 3 Bt         16.09 - 11.10.2019

Klasa 3 Dt         2.03 - 27.03.2020

      Klasa 3 Et         30.09 - 26.10.2020    

     Klasa 2 Dt         4.05 - 30.05.2020