Zajęcia odbywają się wg harmonogramu ustalonego przez danego nauczyciela po konsultacjach z uczniami. Informacji dotyczących godzin zajęć pozalekcyjnych  udzielają odpowiedzialni za dane zajęcia nauczyciele.