Jubileusz 230lecia CONRADINUM

Harmonogram uroczystości - 28.09.2024 r.

10.00 – Msza Św. w Bazylice Mariackiej w Gdańsku

Ok. 11.15 (po mszy) Odsłonięcie tablicy upamiętniającej miejsce zamieszkania Karola Fryderyka Conradiego – ul. Piwna

OFICJALNA UROCZYSTOSĆ JUBILEUSZOWA w SOiT CONRADINUM

13.00 – część oficjalna – przemówienia Gości, Dyrekcji, Absolwentów; nagrody i wyróżnienia

           - krótki występ muzyczny uczniów Conradinum

          - posadzenie drzewa upamiętniającego JUBILEUSZ

          - odsłonięcie ściany upamiętniającej zasłużonych nauczycieli

         - zwiedzanie szkoły oraz wystaw jubileuszowych

         - poczęstunek

15.30 – ZJAZD ABSOLWENTÓW CONRADINUM – spotkania klas i roczników