Pomoc psychologiczna

Informujemy, że istnieje możliwość skorzystania z pomocy:

- psychologów  z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7 w Gdańsku, ul. Traugutta 82, tel. 58 341 39 50,

- psychologów z PPP w Sopocie, ul. Władysława IV 23/25, tel. 58 551 51 33

- bezpłatnie przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia specjalistów z Centrum Interwencji Kryzysowej  PCK w Gdańsku , ul. Gustkowicza 13, tel. 58 511 01 21

lub 58 511 01 22.

- pomoc można uzyskać również w dowolnej placówce MOPR-u.

Pomocne informacje są dostępne na stronie

www.tumbopomaga.pl

 

                                  Dyrekcja SOiO CONRADINUM