Nazwa  Dane kontaktowe  Forma kontaktu Godziny pracy  Więcej informacji   Dla kogo? 
Gdańskie Centrum
Profilaktyki Uzależnień -
Punkt Pomocy Psychologicznej

Tel. 502 430 755

Tel. 58 320 44 04

Tel. 669 979 208

e-mail: netporadnia@gcpu.pl

- Telefonicznie

- Mailowo

 Godz. 8-16

(pon.-pt.)

https://www.facebook.com/GCPUgda

www.gcpu.pl

Mieszkańcy Miasta Gdańska:

- Dorośli

- Młodzież

 Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA -
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny

tel. 787 960 860 

tel. 790 200 282

tel. 577 772 838

e-mail: pik@fundacjafosa.pl

pik2@fundacjafosa.pl

- Telefonicznie

- Mailowo

- Skype

- Messenger
(fanpage PIK)

 całodobowo

https://www.facebook.com/PIK.FOSY/

https://www.facebook.com/FundacjaFOSA/

Mieszkańcy Miasta Gdańska:

- Dorośli

- Młodzież

- Dzieci

 Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży  Tel. 58 347 89 30  - Telefonicznie

Godz. 8-16

(pon.-pt.)

http://www.raclawicka.gda.pl/

https://www.facebook.com/raclawickagdansk/

Mieszkańcy Miasta Gdańska:

- Dorośli

- Młodzież

- Dzieci

 Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej Bezpośrednie
kontakty do
specjalistów
podane są na
stronie internetowej.

 - Skype

- Messenger

- Signal

- WhatsApp

http://www.profilaktykaspoleczna.pl/

https://www.facebook.com/profilaktykaspoleczna

Mieszkańcy Miasta Gdańska:

- Dorośli

- Młodzież

 Punkt Interwencji Kryzysowej MOPS Sopot

Tel. 609 680 115

 - Telefonicznie  całodobowo  http://mopssopot.pl/

Mieszkańcy Miasta Sopotu:

- Dorośli

Zespół Placówek Specjalistycznych Ośrodek Interwencji Kryzysowej;

Specjalistyczny ośrodek wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
 Tel. 58 622 22 22  - Telefonicznie  całodobowo  http://www.gdyniawspiera.pl

Mieszkańcy Miasta Gdyni:

- Dorośli

- Młodzież

- Dzieci
(od 6 r.ż.)

 Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę- Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży  Tel. 116 111

 - Telefonicznie

- Poprzez formularz kontaktowy na stronie

 całodobowo  https://116111.pl/

 - Młodzież

- Dzieci

 Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę Centrum Pomocy Dzieciom  Tel. 58 718 73 68  - Telefonicznie

Godz. 8-18

(pon.-pt.)
 https://fdds.pl/kontakt/centrum-pomocy-dzieciom-gdansk/

 - Dzieci

- Młodzież

- Dorośli
(Rodzice)

- Profesjona-
liści

 Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni

Tel. 518 014 959

Tel. 537 137 217

e-mail: poradzimy@opitu.pl

 - Telefonicznie

- Mailowo

 Pon. i wt.: 10:00 – 15:00 (tel. 518 014 959)
Śr. i czw.: 9:00-14:00, (tel. 537 137 217)

https://www.facebook.com/opitugdynia/

https://poradzimy.net/.

 - Osoby zagrożone uzależnieniem

- Osoby uzależnione i ich bliscy

Psychologowie i psychoterapeuci dla społeczeństwa Bezpośrednie kontakty do specjalistów podane są na stronie internetowej. Forma kontaktu do ustalenia ze specjalistą

https://www.psychologowie-dla-spoleczenstwa.pl/

 - Personel medyczny i służby

- Osoby w kryzysie potzrebujące wsparcia

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej Bezpośrednie kontakty do specjalistów podane są na stronie internetowej.  - Telefonicznie  http://ptpp.pl/terapeuci-oferujacy-wsparcie/

 - Dorośli

- Młodzież

- Dzieci

Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej Bezpośrednie kontakty do specjalistów podane są na stronie internetowej.

 - Telefonicznie

- Skype

- Messenger

- Inne komunikatory

 https://www.wtts.edu.pl/pomoc-w-czasie-pandemii-koronawirusa-covid19/  - Osoby potrzebujące wsparcia
 Centrum Wsparcia dla Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego

Tel. 800 70 2222

 - Telefonicznie

- Mailowo

- Poprzez formularz kontaktowy na stronie

 całodobowo  https://liniawsparcia.pl/  - Dorośli
 Infolinia Onkologiczna PTPO  Tel. 800 08 01 64

 - Telefonicznie

- Messenger
(fanpage Infolinii)

 Godz. 18-22 (pon.-pt.)  https://www.facebook.com/infoliniaonkologiczna/  - Osoby chorujące onkologicznie i ich bliscy
 Fundacja Dwie Kreski

Tel. 603 666 225

Tel. 604 173 420

 - Telefonicznie

- Skype

- Messenger

- Inne komunikatory

Godz. 9-20

(pon.-pt.)

Weekend SMS
 https://www.facebook.com/www.dwiekreski.org/

 Mieszkańcy miasta Gdańska:

- Kobiety w ciąży

- Kobiety po porodzie

- Rodziny zmagające sie z bezpłodnością

Wojska Obrony Terytorialnej- infolinia ze wsparciem psychologicznym Tel. 800 100 102  - Telefonicznie  całodobowo  https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/infolinia-wsparcia-psychologicznego-uruchomiona-przez-wot - Osoby w kryzysie w związku z kwarantanna lub leczeniem COVID-19
 Wsparcie w Kryzysie Bezpośrednie kontakty do specjalistów podane są na stronie internetowej

 - Telefonicznie

- Mailowo

- Skype

- Inne komunikatory

 http://www.wsparciewkryzysie.gda.pl/

- Personel medyczny

- Służby

 Pomorskie Centrum Reumatologiczne Tel. 

602 685 616
(Koordynator: Dorota Janikowska-Hołoweńko)

 - Telefonicznie  8.30-13.00  http://pcrsopot.pl/

- Personel medyczny

- Służby

 TELEFONICZNY PUNKT KONSULTACYJNY (zorganizowany we współpracy z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Gdyni) Tel. 58 626 26 26

- Telefonicznie

- Mailowo
(adresy do specjalistów  znajdują się na stronie internetowej)

12.00-18.00 (tel.)

10.00-13.00 (mailowo)
 http://ppp1.edu.gdynia.pl/wp-content/uploads/2020/03/harmonogram-konsultacji-mailowych-24.03.2020-03.04.2020.pdf

Mieszkańcy miasta Gdyni:

- Młodzież

- Dorośli

- Nauczyciele

Bezpłatna pomoc psychologiczna on-line Służbom i Mieszkańcom Trójmiasta Bezpośrednie kontakty do specjalistów podane są na stronie internetowej

- Telefonicznie

- Skype

- WhatsApp

- Inne komunikatory

  https://www.facebook.com/Bezp%C5%82atna-pomoc-psychologiczna-on-line-S%C5%82u%C5%BCbom-i-Mieszka%C5%84com-Tr%C3%B3jmiasta-102085884769998

Mieszkańcy Trójmiasta:

- Dorośli

- Młodzież

- Dzieci

- Służby

Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego

Skype: agata.rudnik7

e-mail: agata.rudnik@ug.edu.pl

- Skype

- Inne komunikatory

  https://ug.edu.pl/news/pl/227/bezplatna-pomoc-psychologiczna-online-na-uniwersytecie-gdanskim - Osoby potzrebujące wsparcia