W ramach „ZdrovveLove” oferujemy uczniom klas I gdańskich szkół ponadpodstawowych warsztaty z edukacji psychoseksualnej obejmującej następujące tematy:

 Wprowadzenie do seksualności

  1. Dojrzewanie i rozwój psychoseksualny
  2. Anatomia – zdrowie i higiena
  3. Antykoncepcja i metody planowania rodziny
  4. Ryzykowne zachowania seksualne i STI
  5. Role płciowe i społeczne
  6. Bezpieczne relacje cz. 1
  7. Bezpieczne relacje cz. 2

 Jest to 8 warsztatów, każdy po 45 minut. Zajęcia za Państwa zgodą i uprzejmością będą odbywać się w Państwa szkole. Szczegółowy grafik warsztatów ustalany będzie z Dyrekcją szkoły, uwzględniając Państwa możliwości oraz potrzeby uczniów. Warsztaty są skierowane do młodzieży obojga płci, uczennic i uczniów szkół ponadpodstawowych miasta Gdańska.

 Harmonogram projektu jest następujący:

 Spotkanie z Dyrekcją Państwa szkoły w celu uzyskania zgody na realizację programu

  1. Spotkanie z rodzicami uczniów, mających być uczestnikami projektu, w celu uzyskania zgody na realizację programu oraz odpowiedzi na ewentualne pytania.
  2. Wspólne ustalenie z Dyrekcją harmonogramu realizacji warsztatów dla uczniów.
  3. Realizacja warsztatów.

 Realizacja warsztatów dla szkoły jest bezpłatna.

Cele projektu oraz skrócony opis znajdziecie Państwo w załączniku.