Program uroczystości:

9.00 – Uroczysta Msza Św. w Bazylice Mariackiej w Gdańsku 

11.00 – 12.00 – Akredytacja zaproszonych Gości i Absolwentów - Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa, ul. G. Narutowicza 11-12, 80-233 Gdańsk

12.00 – 13.00 – Oficjalne uroczystości z udziałem Absolwentów, Gości, Uczniów i Nauczycieli; przemówienia okolicznościowe - Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa PG

13.25 - Wspólne zdjęcie Conradinowców

13.30 – 14.00 – Otwarcie nowych pracowni w budynku CONRADINUM

14.00 – 16.00 – Zwiedzanie CONRADINUM i wystaw okolicznościowych - poczęstunek

16.00 – Spotkania klasowe i rocznikowe Conradinowców.