Reprezentacja Conradinum - Dyrektor Andrzej Butowski, Poczet Sztandarowy, Conradinowcy - oddali hołd Prezydentowi Pawłowi Adamowiczowi i towarzyszyli Mu podczas ostatniej drogi przez Gdańsk.