Zgodnie z zarządzeniem Premiera RP od poniedziałku 19.10.20r. Conradinum również przechodzi w tryb nauki zdalnej. Lekcje będą odbywały się przez aplikację MS Teams według obowiązującego harmonogramu i planu lekcji. Szczegółowe informacje od Dyrekcji zostały wysłane do Państwa za pomocą wiadomości w GPE.
W razie jakichkolwiek wątpliwości czy pytań prosimy kontaktować się z wychowawcami klas