Fundacja Rozwoju Informatyki oraz Komitet Główny Olimpiady Informatycznej informuje o trwających zawodach Istopnia XXXI Olimpiady Informatycznej, organizowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. 2002, nr 13, poz. 125, z późn. zm.).    

Finaliści i laureaci OI są zwolnieni z egzaminu maturalnego z informatyki i mają wolny wstęp na informatykę i kierunki pokrewne na większości uczelni w Polsce. Laureaci Olimpiady co roku uzyskują wysokie stypendia ufundowane przez NASK-PIB w ramach Programu Stypendialnego Olimpiady Informatycznej, a wszyscy finaliści nagrody. 

Tegoroczna, XXXI edycja Olimpiady rozpoczęła się 16.10.2023 r. I etap potrwa do 20.11.2023 r. Zawody odbywają się on-line. Rejestracja jest dostępna przez cały czas trwania zawodów I stopnia. Uczniowie mogą przystąpić do zawodów przez cały okres ich trwania.

Uczniowie sami dokonują rejestracji w Systemie. Szczegóły dotyczące rejestracji oraz startu w zawodach dostępne są na stronie https://www.oi.edu.pl/l/jak_zaczac/
W zakładce "XXXI OI", w folderze "Przepisy", dostępna jest dokumentacja Olimpiady Informatycznej, w tym: Zasady organizacji zawodów, Ustalenia techniczne oraz pełny Regulamin Olimpiady. Uczniowie w momencie zapisania się na zawody są zobowiązani zapoznać się z tymi dokumentami. Zachęcamy wszystkich uczniów chcących wziąć udział w XXXI Olimpiadzie Informatycznej do obejrzenia dwóch webinariów, które przygotowaliśmy z myślą o tych, którzy rozpoczynają swoją informatyczną przygodę:
1. Webinarium nr 1 pt.: “Jak wziąć udział w Olimpiadzie Informatycznej” dostępne na naszym YouTube pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=-nwesTDB140.
2. Webinarium nr 2 pt.: “Jak rozwiązywać zadania na Olimpiadzie Informatycznej?" dostępne pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=uDaehoFiqzg.

W trakcie tego spotkania przedstawiony został sposób rozwiązywania zadań na przykładzie zadania “Kolorowy wąż” z I etapu XXX OI, które jest dostępne tutaj.
Zadania z poprzednich edycji Olimpiady można znaleźć w serwisie szkopul.edu.pl.
Omówienia zadań z pierwszych 23 edycji Olimpiady można znaleźć także w naszych niebieskich książeczkach, które są do pobrania w formie pdf na naszej stronie pod adresem https://oi.edu.pl/l/40/, zadania z ostatnich edycji w formie webinariów znajdują się na naszym YouTube pod adresem: https://www.youtube.com/user/olimpiadainf.
Zachęcamy uczniów do przygotowywania się do zawodów z wykorzystaniem naszych omówień i testowania swoich rozwiązań w serwisie Szkopuł.
Treści zadań z I etapu udostępnione są na naszej stronie https://www.oi.edu.pl/ oraz w Systemie Internetowym Olimpiady.
W przypadku uczniów, którzy nie posługują się biegle językiem polskim, jest możliwość kontaktu z organizatorami w języku angielskim.
Na laureatów czekają wysokie stypendia z Programu Stypendialnego Olimpiady Informatycznej, fundowane przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy. Na finalistów czekają nagrody, a dla wszystkich uczestników zawodów III stopnia, którzy nie uczęszczają w tym roku do klasy maturalnej, organizujemy bezpłatny Obóz Naukowo-Treningowy, na którym pod okiem wykwalifikowanej kadry będą szkolić swoje umiejętności informatyczne i przygotowywać się do startu w następnych edycjach Olimpiady.