Zapraszamy do udziału w XVIII Ogólnopolskim Konkursie BARWY MORZA 2023.

Harmonogram konkursu

Regulamin konkursu 

Karty zgłoszeń do pobrania:

część literacka

część fotograficzna

część modelarska

część plastyczna