Zapraszamy do udziału w XVI Ogólnopolskim Konkursie BARWY MORZA 2021.

Harmonogram konkursu

Regulamin konkursu 

Karty zgłoszeń do pobrania:

część literacka

część fotograficzna

część modelarska

część plastyczna