Dzień dobry

Z przyczyn niezależnych od organizatorów konkursu, ogłoszenie listy laureatów II etapu konkursu zostanie ogłoszone razem z ogłoszeniem listy laureatów III etapu konkursu, czyli 18.05.2021 r.

Za trudności z tego wynikające przepraszamy.

Organizatorzy Konkursu Barwy Morza.