Zapraszamy do udziału w XV Ogólnopolskim Konkursie BARWY MORZA 2020.

Regulamin konkursu 

Karty zgłoszeń do pobrania:

część literacka

część fotograficzna

część modelarska

część plastyczna