Ideą wydarzenia jest wspieranie młodych talentów przez publikację wierszy w tomiku poezji

Tematyka wierszy: w Roku Wisławy Szymborskiej, w nawiązaniu do motta konkursu pochodzącego z wiersza poetki, inspiracje życiem i twórczością Wisławy Szymborskiej.

Utwory powinny być oryginalne oraz autorskie i niepublikowane nigdzie wcześniej. Regulamin dostępny na stronie www.zsbio.pl oraz w bibliotece/czytelni szkolnej.

Na prace czekamy do 31 marca 2023 roku (etap szkolny) w czytelni lub bibliotece (A. Warot, E. Kliz).

Spośród zgłoszonych prac zostaną wyłonione 3 najlepsze i te przesłane następnie do organizatora.