UWAGA! Zmiana terminów! Szczegóły poniżej.

Zapraszamy do udziału w XIV Ogólnopolskim Konkursie BARWY MORZA 2019.

Konkurs organizowany jest przez SOiO "Conradinum", jako impreza towarzysząca w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Stoczniowego, a także – Dni Otwartych naszej szkoły.

Uczniowie mogą zgłaszać prace w czterech kategoriach: fotograficznej, plastycznej, literackiej oraz modelarskiej (w jednej lub kilku). Ogłoszenia i regulamin konkursu wywieszone są w gablocie przy s. 109.

Prace konkursowe należy składać do 01 marca 2019 r.

Lista laureatów zostanie opublikowana na szkolnej stronie www nie później niż 19 marca 2019 r.

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 25 marca 2019 r. o godz.12:00. Uroczystości towarzyszyć będzie wystawa pokonkursowa.

Do pobrania:
regulamin konkursu,
karty zgłoszenia,
wzory ogłoszeń.