Na zakończenie III edycji projektu Edukacja do kultury.Gdansk realizowanego w Conradinum 2023/2024 koordynatorki szkolne  przygotowały wystawę będącą zwieńczeniem całorocznej przygody z kulturą w SOiT Conradinum. Celem projektu było przygotowanie młodego człowieka do eksplorowania dziedzictwa kulturowego miasta Gdańska.

Wystawa dokumentowała różnorodne przedsięwzięcia zrealizowane w szkole i poza nią: zajęcia lekcyjne, warsztaty w instytucjach kultury, inicjatywy kulturalne ogólnoszkolne, spacery tematyczne, m.in:

- Gdańsk w obiektywie,

- oczytany spacer w Conradinum,

- emocjonalne pocztówki Gdańska,

- fotorelacja z turnieju wiedzy pt.:”Drogi do wolności”

- Gdański plakat dzielnicowy,

- foto przegląd z zajęć tematycznych EdK.Gdańsk/niebieska broszura,

- zajęcia metodą Lego-Logos

Projekt Edukacja do kultury zrealizowały p.M.Milewska, p.A.Bracik i p.A.Urbańska-Gruczka w klasach: 1A, 1B, 1D, 1E, 2B, 2D, 2K, 2m, 3A, 3B, 4A, 4B, 5C.

Zapraszamy do odwiedzenia wystawy i do zapoznania się z wszystkimi inicjatywami kulturalnymi zrealizowanymi w ramach projektu. Ciąg dalszy nastąpi już we wrześniu 2024!