Szanowni Państwo, 

przypominam, że zgodnie z Zarządzeniem nr 1292/21 Prezydenta Miasta Gdańska z 12 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom w zakresie Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2021 r.  -  do 10 września 2021r ustala się termin składania wniosków "wyprawki szkolnej" w szkołach mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Gdańska. 

Wniosek (wzór wniosku w załączeniu) składa opiekun ucznia albo pełnoletni uczeń do dyrektora szkoły najpóźniej do 10 września 2021 r. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (wnioski uczniów wraz z załącznikami pozostają w szkole). 

 

Renata Topór 

Zastępca Dyrektora 

Wydziału Rozwoju Społecznego 

Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
tel. 58 3236727
e-mail: wrs@gdansk.gda.pl