I miejsce dla klasy 1R zdobyli Radosław Frankowski i Michał Pobłocki
II miejsce dla klasy 1Bm zdobyli Nikodem Pilch i Maciej Rewiński
III miejsce dla klasy 1 L zdobyli Bartłomiej Będźmirowski i Jakub Kossewski
Gratulujemy!