Tematem konkursu była geografia i turystyka województwa pomorskiego.
Uczniowie, którzy uzyskali najwyższą punktację :
I MIEJSCE
1. Jakub Hinca kl. 1Bt
II MIEJSCE ex equo
2. Karol Domeradzki kl. 1CFt
3. Tomasz Wojciechowski kl. 1Bt

Do etapu międzyszkolnego przechodzi Jakub Hinca.

Zwycięzcom gratulujemy!