WYBORY DO SAMORZĄDU SZKOLNEGO CONRADINUM

  • Wybory do Samorządu Szkolnego odbywają̨ się̨ w miesiącu październiku.
  • Kandydatem może być każdy uczeń szkoły, który:

- wykazuje się wysoką kulturą osobistą i wzorową postawą etyczną,

- w latach ubiegłych aktywnie uczestniczył w życiu społeczności klasowej i szkolnej(wymagana rekomendacja wychowawcy),

- wykazuje się umiejętnościami organizacyjnymi i postawą prospołeczną,

- wyróżnia się wysoką frekwencją i brakiem nieobecności nieusprawiedliwionych,

- nie ma problemów w nauce,

  • Każdy kandydat powinien mieć swój sztab wyborczy(2-3 osoby), który aktywnie współuczestniczy w kampanii wyborczej.
  • Kandydaci na przewodniczącego są zobowiązani przedstawić swój program wyborczy w postaci plakatów oraz krótkiego (2-3 min) filmu.
  • Kandydat na przewodniczącego oraz jej/jego sztab wyborczy są obowiązani wziąć udział w debacie przedwyborczej.
  • Kampania trwa 2 tygodnie. W uzasadnionych przypadkach może być przedłużona o kolejne 2 tygodnie.
  • Program wyborczy kandydata nie może naruszać zapisów statutu szkoły, w tym regulaminu mundurowego.
  • Wybory są tajne, powszechne i bezpośrednie – odbywają się na szkolnej platformie Microsoft Teams.

UCZNIOWIE MOGĄ ZGŁASZAĆ SWOJĄ KANDYDATURĘ DO OPIEKUNÓW SAMORZĄDU do p.Anny Bracik lub p.Anny Urbańskiej-Gruczki