Z radością informujemy, że otrzymaliśmy wsparcie finansowe w wysokości 10 000 zł netto w ramach sponsoringu od Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o. o. Kwota ta będzie przeznaczona na doposażenie pracowni chłodnictwa i klimatyzacji. DZIĘKUJEMY!