10 grudnia 2021 r. odbyło się spotkanie wirtualne młodzieży z Conradinum oraz młodzieży z Niemieża koło Wilna w ramach projektu Współpraca szkół partnerskich  “Razem dla Edukacji”–  „Rodzina Polonijna”

Podczas spotkania Conradinowcy przybliżyli uczniom ze szkoły partnerskiej kluczowe miejsca wspólnej historii obu narodów – Lublin (miejsce podpisania Unii Lubelskiej) oraz Warszawę (miejsce uchwalenia Konstytucji 3 maja).

Młodzież z Niemieża obejrzała prace projektowe (filmy i podcasty), które uczniowie Conradinum przygotowali podczas wycieczki do Warszawy i Lublina.

Na koniec głos zabrał również nasz dyrektor p. Andrzej Butowski.