WAŻNE TERMINY DLA UCZNIÓW CONRADINUM

1) propozycje ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania:

· klasa 2dt miała do 8 maja 2020,

· pozostałe klasy do 5 czerwca 2020 godz. 15

2) Do 8 czerwca 2020 powiadomienie pisemne przez GPE rodziców/opiekunów i pełnoletnich uczniów o proponowanych ocenach niedostatecznych.

3) 8, 9, 10 czerwca 2020 - dni wolne od zajęć dydaktycznych – egzamin maturalny.

4) 11 czerwca 2020 - Boże Ciało.

5) 12 czerwca 2020 (piątek) - wolne od zajęć dydaktycznych.

6) 19 czerwca 2020 do godz. 15 – ostateczny termin wystawienia ocen.

7) 22 czerwca 2020 (poniedziałek) – egzaminy praktyczne potwierdzające kwalifikacje w zawodzie formuła d – bez dnia wolnego.

8) 23 czerwca 2020 (wtorek) – egzaminy pisemny potwierdzające kwalifikacje w zawodzie – bez dnia wolnego.

9) 23 czerwca 2020 godz. 17.00 (wtorek) – Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna.

10) 24-25 czerwca 2020 (środa, czwartek) - egzaminy praktyczne potwierdzające kwalifikacje w zawodzie formuła „dk” (E.18).

11) 26 czerwca 2020 (piątek) zakończenie roku szkolnego- nie jest jeszcze określony sposób rozdania świadectw.

12) 27, 29, 30 czerwca 2020 (sobota, poniedziałek, wtorek) egzaminy praktyczne potwierdzające kwalifikacje w zawodzie formuła „w” (EE.15);

13) 1 -2 lipca 2020 (środa, czwartek) egzaminy praktyczne potwierdzające kwalifikacje w zawodzie formuła „w” (EE.02).