- do 10 lipca 2020r. - składanie  przez kandydatów wniosków o przyjęcie do szkoły i świadectw ukończenia klasy ósmej  (szkoła pierwszego wyboru)

- do 4 sierpnia 2020r. - składanie  przez kandydatów zaświadczeń o wyniku egzaminu ósmoklasisty  oraz ewentualną zmianę wniosku o przyjęcie, w tym zmianę  wybranej już szkoły