Rozpoczęła się rejestracja uczestników do kolejnej edycji ogólnopolskich olimpiad:
1.     EUROELEKTRA
2.     ELEKTROMECHATRON
Olimpiady współfinansowane są przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, a ich finaliści oraz laureaci znajdują się na oficjalnej ministerialnej liście osób zwolnionych z przystępowania do zawodowych egzaminów pisemnych (dotyczy techników).
Na najlepszych uczestników czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe, a ponadto otrzymują oni preferencyjne warunki przy rekrutacji na studia na wybranych Uczelniach Wyższych.
Więcej informacji na stronach:
https://euroelektra.edu.pl (grupa elektryczna i energetyczna)
https://elektromechatron.edu.pl (grupa elektroniczna i mechatroniczna)
Serdecznie zapraszamy do udziału!
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z p. wicedyrektor Weroniką Lewandowską