W czwartek 07.02.2019 r. nastąpiło podpisanie umowy patronackiej oraz porozumienia o współpracy pomiędzy Centrum Napraw Technicznych, reprezentowane przez Pana Sebastiana Lewińskiego  a CONRADINUM reprezentowane przez Pana Dyrektora Andrzeja Butowskiego. Firma Centrum Napraw Technicznych objęła swoim patronatem klasę o profilu Technik chłodnictwa i klimatyzacji oraz podjęła się pomocy w realizacji praktyk i staży dla tego profilu.