W piątek 01.02 nastąpiło podpisanie umowy patronackiej oraz porozumienia o współpracy pomiędzy firmą MERON (www.meron.pl), którą reprezentował p. Artur Frąckowiak a CONRADINUM reprezentowane przez p. Dyrektora Andrzej Butowskiego. Firma MERON OBJĘŁA swoim PATRONATEM KLASĘ O PROFILU TECHNIK URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH oraz podjęła się współpracy w realizacji praktyk i staży nie tylko dla tego profilu, lecz także dla innych zawodów prowadzonych w naszej szkole.