We wtorek 02.10.2019 r. nastąpiło podpisanie umowy patronackiej pomiędzy Chłod-Servis S.M. Porzuc Spółka Jawna, reprezentowana przez Pana Stanisława Porzuca a SOiT CONRADINUM reprezentowane przez Pana Dyrektora Andrzeja Butowskiego. Firma Chłod-Serwis objęła swoim patronatem klasę o profilu Technik chłodnictwa i klimatyzacji oraz podjęła się pomocy w realizacji programu nauczania, praktyk i staży dla tego profilu.