19.12. 2019 r. przedstawiciele Conradinowców wraz z opiekunem p. Wiolettą Puksztą odwiedzili schronisko dla bezdomnych zwierząt w Gdańsku-Kokoszkach. Zawieźli tam karmę dla psów i kotów zebraną w naszej szkole. Kierownik schroniska p. Piotr Świniarski przyjął dary i wystosował podziękowanie na piśmie. Dziękujemy uczniom i pracownikom szkoły za przekazane dary i okazane serce.