13 kwietnia 2021 roku Conradinowcy z klas 4 bt, 3 at i 2 DG wzięli udział w Konferencji "Strategie RP na rzecz Młodego Pokolenia".

Konferencja została zorganizowana przez Pełnomocnika Rządu ds Polityki Młodzieżowej p. Piotra Mazurka oraz przez Radę Dialogu z Młodym Pokoleniem.

Poniżej krótkie sprawozdanie w formie prezentacji przygotowane przez Conradinowców z klasy 3 at.

Prezentacja
Za zorganizowanie conradinowskiej ekipy na konferencję dziękujemy p. Annie Urbańskiej- Gruczce.