UBEZPIECZENIE NA ROK SZKOLNY 2023/2024
Szanowni Rodzice

Na Rok Szkolny  2023/2024 istnieje możliwość grupowego ubezpieczenia NNW

 uczniów w TUZ. Wybrane zostały warianty  za składkę 45 zł 65 zł 79 zł oraz 141 zł 

W zakresie ubezpieczenia we wszystkich wariantach jest też ubezpieczenie OC praktyk (10000 zł SU) .Ubezpieczenie działa 24/H  na całym świecie tj. w domu, szkole i poza nią ,na zajęciach sportowych i wakacyjnych wyjazdach

Ochrona działa od 01.09.2023 - 31.08.2024

Warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia jest opłacenie składki 

Składkę należy opłacić do 05.10.2023 

 UBEZPIECZENIE DZIECKA MOŻNA OPŁACIĆ PRZELEWEM :

UBEZPIECZENIE DZIECKA NASTĘPUJE PO WPŁACIE NA KONTO SKŁADKI ZA ODPOWIEDNI WARIANT NA KONTO NUMER:  

50 2490 0005 0000 4100 6752 7097

W TYTULE: IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA ORAZ KLASA PŁATNE DO 05.10.2023

(NP.JAN KOWALSKI 3C)

Odbiorca :Tuz