Jak znaleźć swoje miejsce w Polsce i świecie w kontekście edukacji obywatelskiej czyli 15 kwietnia 2024r.  #TourDeKonstytucja #Siła MłodychMostPokoleń #gdańskie lekcje obywatelskie #edukcja obywatelska przystanek Conradinum. To były trudne rozmowy o strukturze państwa, o prawach człowieka, wolności słowa,  systemie edukacji oraz o przyszłości Polski. #RobertHojda  #DanutaPrzywara #WojciechHermeliński #Agnieszka Andraszak #AnnaLewandowska – serdecznie dziękujemy za inspirujące warsztaty. W ramach #gdańskielekcjeobywatelskie w Conradinum kształcimy: świadomość obywatelską, kulturę wypowiedzi oraz szacunek do drugiego człowieka. 

https://www.facebook.com/share/p/DX86h7LtEoh4Rgo1/