Dnia 8 września 2023 r. klasy 2D, 3A, 3B oraz 5C z wychowawczyniami: p. Anną Urbańską - Gruczką, p. Iwoną Żychowicz, p. Teresą Kuczkowską - Tyszką oraz p. Anną Bracik uczestniczyły w wydarzeniu edukacyjno - wychowawczym w ramach międzyszkolnego projektu "Gdańskie lekcje obywatelskie".

Punktem wyjścia był wiersz Czesława Miłosza " Który skrzywdziłeś", w którym odnaleźliśmy uniwersalne postawy, wzorce, wartości.

W ten sposób wyznaczyliśmy szlak naszego spaceru ku wolności i triumfu demokracji.