Szanowni Państwo, 

Gdańskie Centrum Świadczeń informuje o możliwości ubiegania się o dodatkowe wsparcie finansowe w formie stypendium szkolnego bądź zasiłku szkolnego.  

STYPENDIUM SZKOLNE – to pomoc finansowa dla ucznia polegająca na refundacji poniesionych wydatków na cele edukacyjne skierowana do rodzin znajdujących się z trudnej sytuacji materialnej 

ZASIŁEK SZKOLNY – to pomoc finansowa wynikająca ze zdarzenia losowego mającego wpływ na proces edukacyjny ucznia 

Zadaniem tym na terenie Gminy Gdańsk zajmuje się Zespół Koordynacji Świadczeń Gdańskiego Centrum Świadczeń, ul. Powstańców Warszawskich 25. 

Szczegółowe informacje, zasady przyznawania stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego, formularze wniosków są dostępne na stronie www.gcs.gda.pl 

Ważne! 
Termin składania wniosków o stypendium szkolne upływa 15.09.2021 r. 

Dorota Buczyńska
kierownik

Gdańskie Centrum Świadczeń
Zespół Koordynacji Świadczeń
ul. Powstańców Warszawskich 25
80-152 Gdańsk
tel.: 058 326 50 69
faks: 058 326 50 36
e-mail: stypendia@gcs.gda.pl
www.gcs.gda.pl