W dniu 9 października 2019 roku w auli naszej szkoły z inicjatywy dyrekcji oraz nauczyciela historii - Andrzeja Piaszczyńskiego odbyło się spotkanie dla uczniów w ramach Edukacyjnego projektu historyczno-patriotycznego "PATRIOTYZM- HISTORIA i PRZYSZŁOŚĆ", którego realizatorem  jest fundacja "Skrzydła" na czele z jej Prezesem panią Agatą Szczuką.

Projekt ten w szczególny sposób wybrzmiewa w kontekście 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, nadchodzącej 100. rocznicy odzyskania niepodległości na Pomorzu, czy obchodzonej niedawno 225. rocznicy ufundowania Conradinum.

         Spotkanie składało się z dwóch uzupełniających się części:

- pierwszą poprowadził dyrektor Gdańskiego Biura Edukacji IPN - pan Krzysztof Drażba, była to konferencja o II wojnie światowej oraz o współczesnych obliczach patriotyzmu. W tej części mieliśmy zaszczyt gościć: świadka historii, kombatanta prof. JERZEGO GRZYWACZA ps. Tapir- członka Szarych Szeregów i Zgrupowania "Krybar", a także przedstawicieli środowisk harcerskich -ZHR oraz wojskowych z VII Brygady Obrony Terytorialnej.

Konferencja prowadzona w formie wywiadu z szacownymi gośćmi przybliżyła młodzieży wartości patriotyczne odnoszące się do całego kraju, jak i wyjaśniała pojęcie oraz znaczenie tzw. ,,patriotyzmu lokalnego".

- drugą część stanowił wyjątkowy koncert utworów o tematyce historyczno-patriotycznej w wykonaniu znanego w kraju rapera- TADEUSZA POLKOWSKIEGO,  wzbogacony  komentarzem skierowanym do młodego pokolenia.

 

        Całość projektu edukacyjnego, w którym uczestniczyły w dwóch turach klasy: 1B, 1E, 1KL, 1at, 1ct i 2cft z pewnością wzbudziła refleksję nad tym, czym jest współcześnie patriotyzm i jak go należy rozumieć. Była to więc cenna i wyjątkowa lekcja wychowania patriotycznego.