W dniu 08.10.2019 r. w siedzibie CONRADINUM odbyło się spotkanie z Panią Cornelią Pieper Konsul generalną Niemiec w Gdańsku. Spotkanie miało na celu zainicjowanie współpracy pomiędzy CONRADINUM a Konsulatem Niemiec w Gdańsku. Głównymi tematami poruszanymi w trakcie spotkania było:

- współpraca pomiędzy CONRADINUM a firmami z Niemiec w celu realizacji praktyk zawodowych w tych firmach,

- znalezienie rówieśniczej szkoły partnerskiej z Niemiec oraz wymiana uczniów pomiędzy szkołami,

- patronat Konsulatu nad konkursami organizowanymi w CONRADINUM obejmujących swoim zakresem język niemiecki i geografię,

- cykliczne wykłady tematyczne w Konsulacie,

- organizowanie przez szkołę certyfikowanych kursów z języka niemieckiego zawodowego.

Po rozmowach Pani Konsul zwiedziła naszą szkołę oraz zapoznała się z naszą historią.

Dziękujemy bardzo za spotkanie i liczmy na pogłębienie współpracy z CONRADINUM.