W piątek 10.01.2020r. odbyło się spotkanie Dyrektora Conradinum p. Andrzeja Butowskiego oraz nauczyciela Ryszarda Bielaka z absolwentem szkoły panem Januszem Binkiewiczem. Spotkanie miało na celu omówienie możliwości prowadzenia zajęć/ wykładów dla uczniów zawodu Technik budowy jednostek pływających oraz możliwości wykorzystania na tych zajęciach książki pt. „Technologie produkcji w przemyśle okrętowym (język francuski), której autorem jest Pan Binkiewicz. Liczymy na udaną współpracę.