8 lutego 2023r. wzięliśmy udział w spotkaniu w Europejskim Centrum Solidarności w ramach projektu #tourdekonstytucja oraz projektu edukacyjnego Gdańskie Lekcje Obywatelskie.

Tematem przewodnim była Konstytucja RP i prawa, jakie nam gwarantuje. Gośćmi spotkania byli:

  • sędzia Igor Tuleya (reprezentant Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia i laureat Medalu Wolności Słowa),
  • dr Hanna Machińska (zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich w latach 2017-2022),
  • Danuta Przywara (Przewodnicząca Rady Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w latach 2008-2021) ,
  • Piotr Jacoń (dziennikarz),
  • Andrzej Chyra ( aktor i reżyser)
  • Kinga Dagmara Siadlak ( Prezeska Stowarzyszenia Adwokackiego Defensor Iuris)

Celem spotkania było przybliżenie idei praworządności i demokracji w Polsce i na całym świecie. Rozmawialiśmy o wolności, godności, równości i niezawisłych sądach.  Analizowaliśmy prawa obywatelskie gwarantowane przez Konstytucję RP. Były tez praca w grupach i zajęcia warsztatowe, na których młodzież z trójmiejskich szkół określiła swoje prawa i postulaty obywatelskie. Gospodarzem wydarzenia byli #tourdekonstytucja i #pogodnapedagogika. Conradinum reprezentowali uczniowie klas 1, 3 i 4, opiekunami były p.Anna Bracik i p.Anna Urbanska-Gruczka (opiekunowie Samorządu Szkolnego SOiT Conradinum).

Oto krótka fotorelacja: