Rozpoczęcie roku szkolnego w formie tradycyjnej jest tylko dla klas pierwszych.

Harmonogram spotkania z uczniami klas pierwszych:

  • Spotkanie na boisku szkolnym z wychowawcą według harmonogramu:

          - godzina 8.45 – 1A (Wioletta Pukszta), 1B (Elżbieta Olszak)

          - godzina 9.45 – 1DK (Beata Katanowska), 1L(Piotr Wilk)

          - godzina 10.45 – 1E (Maciej Draws), 1Bm (Elżbieta Kliz)

  •  Przejście do Auli szkoły – spotkanie z Dyrekcją szkoły
  •  Przejście do sal

Obowiązuje strój galowy i maseczka.

Klasy starsze spotkanie z wychowawcą za pomocą Teams o godzinie 9.00 w trakcie którego przekazane zostaną informacje o procedurach obowiązujących w szkole związanych z COVID-19.