Czy możliwa jest taka współpraca między technikami i firmami żeby absolwenci byli lepiej przygotowani do potrzeb rynku pracy? Czy firmy mogą mieć wpływ na przedmioty zawodowe, a szkoła na praktyki zawodowe? 

Odpowiedzi na te, jak też wiele innych pytań ma to ogromne znaczenie w chwili kiedy gospodarka zmierza w kierunku Przemysłu 4.0. Od nich z kolei będzie zależało jak będziemy przygotowani do nowych wyzwań.

Szkoły Okrętowe i Techniczne Conradinum biorą udział w pionierskim projekcie zorganizowanym przez Fundację Inspirujące Przykłady, Gdańską Fundację Rozwoju Gospodarczego (InvestGDA), Fundację Edukacyjne Centrum Doskonalenia (klaster ICT Interizon) oraz Pracodawców Pomorza.

Najnowocześniejsze technologie potrzebują dobrze przygotowanych pracowników i właśnie to jest celem pomysłodawców projektu. Jednak na tym nie koniec, gdyż bardzo ważne jest mentalne przygotowanie przyszłych pracowników, czyli umiejętność komunikacji, współpracy, radzenia sobie z problemami, organizacją pracy, itp. Im lepiej będzie można przygotować młodych ludzi w szkole, co będzie skutkowało skróceniem procesu szkolenia w firmach, tym większa będzie ich wartość na rynku.  

Wielkie zagraniczne koncerny, jak i małe lokalne firmy łączy konieczność zmierzenia się z wyzwaniami w Europie nazywanymi czwartą rewolucją przemysłową lub Przemysłem 4.0.

W pierwszej edycji projektu zainteresowanie skupia się na zawodzie Technik mechatronik. Mimo trudności jakie stwarza COVID – 19 mechatronicy z trzecich klas spotkali się zdalnie z 6 firmami: Bibus Menos, Corleonis, DCT, Flex, Gdańskie Młyny oraz Normex. W tych firmach od połowy lutego uczniowie będą odbywać praktyki zawodowe.

Organizatorzy chcą pójść dalej: na początku 4 klasy uczniowie będą mieli zajęcia z miękkich kompetencji.

Wszyscy chcemy żeby uczniowie kończący technikum powinni być dobrze przygotowani do wyzwań zmieniającego się, współczesnego rynku pracy.