Politechnika Gdańska zaprasza uczniów Conradinum do udziału w kursach e-learningowych organizowanych w semestrze letnim roku szkolnego 2019/2020 w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – Politechnika Gdańska”. Projekt ten realizowany jest w partnerstwie z Samorządem Województwa Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.


Kursy poświęcone będą następującej tematyce:

· Genetyka dla wszystkich (biologia, szkoły ponadpodstawowe)

https://pg.edu.pl/zdolnizpomorza/genetyka-dla-wszystkich

· Nieco więcej o kwasach i zasadach (chemia, szkoły ponadpodstawowe)

https://pg.edu.pl/zdolnizpomorza/nieco-wiecej-o-kwasach-i-zasadach

· Płynąć pod prąd, czyli wyprawa w krainę „Prądu elektrycznego i magnetyzmu” (fizyka, klasy VII-VIII szkoły podstawowej)

https://pg.edu.pl/zdolnizpomorza/plynac-pod-prad

· Naprężenia i ciśnienia – czyli poczuj presję! (fizyka, szkoły ponadpodstawowe)

https://pg.edu.pl/zdolnizpomorza/naprezenia-i-cisnienia-czyli-poczuj-presje-

· Kropki i kreski, czyli grafy i ich zastosowania (matematyka, klasy VII-VIII szkoły podstawowej)

https://pg.edu.pl/zdolnizpomorza/kropki-i-kreski-czyli-grafy-i-ich-zastosowania

· Dyskretny świat matematyki (matematyka, szkoły ponadpodstawowe)

https://pg.edu.pl/zdolnizpomorza/dyskretny-swiat-matematyki

· Podstawy budowania stron przy pomocy PHP7 (informatyka, klasy VII-VIII szkoły podstawowej)

https://pg.edu.pl/zdolnizpomorza/podstawy-budowania-stron-przy-pomocy-php7

· Wprowadzenie do układów logicznych (informatyka, szkoły ponadpodstawowe)

https://pg.edu.pl/zdolnizpomorza/wprowadzenie-do-ukladow-logicznych
Zapisy na wszystkie kursy odbywają się poprzez formularz zgłoszeniowy: http://pg.edu.pl/zdolnizpomorza/formularz-zgloszeniowy1Wszystkie kursy poprowadzone zostaną na uczelnianej platformie Moodle Politechniki Gdańskiej: https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/.

Kursy z informatyki prowadzone będą jako kursy blended-learning, poprzez zintegrowanie ich ze spotkaniami akademickimi z tego przedmiotu.

Szczegółowe informacje ( opis tematyki, harmonogram, nazwiska prowadzących) dostępne są pod wskazanymi powyżej adresami.Dodatkowo na stronie: https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=1458 dostępny jest – jako przykład – otwarty dla wszystkich kurs e-learningowy „Zastosowania pochodnej funkcji”.

Zachęcamy do zapoznania się z tym przykładowym kursem, aby poznać możliwości jakie daje nauczanie na odległość, a także narzędzia stosowane w tym modelu kształcenia.Uczniowie, którzy będą aktywnie uczestniczyć w danym kursie i zrealizują wymagane zadania potwierdzając nabytą wiedzę i pozyskane umiejętności otrzymają certyfikat ukończenia kursu e-learningowego na Politechnice Gdańskiej!Serdecznie zapraszamy!