W środę 16.01 nastąpiło podpisanie umowy patronackiej oraz porozumienia o współpracy pomiędzy firmą CORLEONIS Sp. z o.o. S.K.A. (www.corleonis.pl ), którą reprezentował p. Paweł Kulita a CONRADINUM reprezentowane przez p. Dyrektora Andrzeja Butowskiego. Firma CORLEONIS objęła swoim PATRONATEM klasę o profilu TECHNIK URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH oraz podjęła się współpracy w realizacji praktyk i staży dla tego profilu, ale także dla technika mechatronika.

Więcej informacji o firmie znajdziecie w zakładce Uczeń/Rodzic -> Firmy Partonackie -> Corleonis