Firma Terma obejmie patronatem klasy kształcące w zawodzie technik mechatronik.