W czwartek 30.04.2019 r. nastąpiło podpisanie umowy patronackiej oraz porozumienia o współpracy pomiędzy Stal-Rem S.A., reprezentowane przez Pana Tomasza Namsollecka a SOiO CONRADINUM reprezentowane przez Pana Dyrektora Andrzeja Butowskiego. Firma Ste-Rem S.A. objęła swoim patronatem klasę o profilu Technik budowy jednostek pływających oraz podjęła się pomocy w realizacji praktyk i staży dla tego profilu.