We wtorek 11.02.2020 nastąpiło podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy firmą Balticon, którą reprezentował p. Ireneusz Lickiewicz Dyrektor Działu DEOPT a CONRADINUM reprezentowane przez p. dyrektora Andrzeja Butowskiego.

Firma Balticon objęła swoim patronatem klasę o profilu Technik chłodnictwa i klimatyzacji oraz podjęła się pomocy w realizacji praktyk i staży dla tego profilu a także na pomoc uczniom w poszerzaniu ich wiedzy.